Tijdelijk terrein ‘Westkust’ open 

Aan het Westplein in Utrecht namen we met de Makelaars van de Tussentijd in oktober 2014 een bouwterrein in beheer waar in ieder geval een half jaar nog niet op gebouwd wordt. We doopten het ‘Westkust’ en plaatsten de oproep “Wie kust dit terrein wakker?”, waar diverse creatieve ondernemers en andere initiatiefnemers op reageerden. Voor de grote bouwkeet die nog op het terrein stond selecteerden we twee beheerders/bewoners die toezicht op het terrein houden en eerste aanspreekpunt zijn. Een deel van de bouwkeet richtten we in als ontmoetingsruimte voor de buurt en initiatiefnemers. Zie makelaarsvandetussentijd.nl/westkust.

De ontwikkelaar/eigenaar wil in de loop van 2015 starten met woningbouw, bijna 10 jaar nadat de oorspronkelijke bebouwing is gesloopt. Voor deze kop van de wijk Lombok worden al meer dan 20 jaar plannen gemaakt om het gebied te verbeteren door het autoverkeer terug te dringen en met bebouwing de wijk weer aan het stadscentrum te hechten. Het naastgelegen stationsgebied wordt compleet vernieuwd, maar dit gebied blijft voorlopig nog een verkeersriool. Naast ‘Westkust’ zijn in dit gebied nog enkele tijdelijke initiatieven die niet langer wachten op de plannen, en het gebied alvast in gebruik nemen.

Westkust

Aan tafel - Utrechts Vastgoeddiner 

Het begon als een wat brutaal idee bij de Utrechtse Ruimtemakers, waar ik als Makelaar van de Tussentijd deel van uitmaak. De gemeente Utrecht organiseerde op de vastgoedbeurs EXPO in München een lunch in een chique hotel om de stad goed in de etalage te zetten bij grote ontwikkelaars en (internationale) beleggers. Ondanks het net opgestelde collegeakkoord met de titel “Utrecht maken we samen” ging de gemeente op deze ouderwetse voet verder met stadsontwikkeling.

 “Ze moeten met ons aan tafel!” was de reactie vanuit nieuwe initiatiefnemers die in de stad diverse plekken nieuw leven hadden ingeblazen. “Dus organiseren we zelf een Vastgoeddiner”. Zo gezegd, zo gedaan. Op 27 oktober 2014 ontvingen we een gemêleerde groep van 100 initiatiefnemers, vastgoedprofessionals, ambtenaren en twee wethouders in de grootse Werkspoorkathedraal. Met hulp van Vers Vermaak en Lunaworks boden we een sfeervol zesgangendiner aan tien tafels. Aan elke tafel sneed een tafelhost vanuit zijn of haar praktijk een thema aan als: ‘Gebiedsontwikkeling zonder ontwikkelaars’, ‘Synergie tussen tijdelijkheid en grootschalige ontwikkeling’ en ‘Gemeentelijk beleid en de beweging van onderop’. Ik modereerde het gesprek aan de tafel met Yvonne van Mierlo van Blauwhoed Ontwikkeling met als thema ‘Voorbij het cliché van de vastgoedcowboy’

Aan Tafel

Strategie van Samen - zelfbouw met woningcorporaties

Met een symposium en een excursie aan twee klushuisprojecten stond op 12 juni 2014 het thema ‘Zelfbouw en woningcorporaties’ vol in de aandacht. De titel ‘Strategie van samen’ van het symposium verwijst naar de gewijzigde verhoudingen voor corporaties. Niet langer hebben woningcorporaties de mogelijkheden en middelen om de vernieuwing van stadswijken zelfstandig te trekken. Zelfbouw is een mooie oplossing waarin de kopers zelf voor realisatie van koopwoningen in deze wijken zorgen.

 De bezochte projecten Klarenstraat in Amsterdam Nieuw-West en De Flat in Amsterdam Zuidoost waren sprekende voorbeelden. Zelfbouw kent vele gedaanten, elke vorm heeft voor- en nadelen. In de Klarenstraat had de kopersgroep na een intensief voortraject de oude portiekflat omgetoverd tot een modern gebouw met allemaal verschillende types appartementen. In De Flat verzorgde een ontwikkelcombinatie de casco-aanpak en konden de individuele kopers na een kort voortraject zelf afbouwen (of dit uitbesteden). Op het symposium werden met posterpresentaties nog eens 24 recente zelfbouwprojecten bij corporaties getoond, in alle mogelijke variaties. Deze staalkaart van voorbeeldprojecten blijft met de verslagen van het symposium en de excursies beschikbaar via de website www.strategievansamen.nl.

Strategie van Samen

Foto: De Wijde Blik

Rode Driehoek Utrecht – bewonersavonden renovatie

Eind maart/begin april heeft woningcorporatie Mitros een vijftal bewonersavonden georganiseerd voor de huurders van het buurtje De Rode Driehoek in de Utrechtse wijk Zuilen, over het geplande onderhoud en verbetering van de woningen. Op de avonden kregen de bewoners niet alleen toelichting van Mitros, maar ook van de aannemer Heijmans, van de bewonerscommissie en van een adviseur van de Woonbond. Het bureau Labyrinth vertelde tot slot hoe zij vervolgens de huurders in de draagvlakmeting zou vragen of ze akkoord gaan met de aanpak. Bij 70% draagvlak kan volgens planning begin 2015 gestart worden met het opknappen van de 349 woningen. 

Ik was gevraagd om deze bewonersavonden als externe voorzitter te leiden. Het project was tijdens de voorbereiding meer dan een jaar stilgelegd en dreigde niet door te kunnen gaan. Alle partijen deden er zichtbaar moeite voor om er alsnog een geslaagd project van te maken. De samenwerking met bewonerscommissie en Woonbond had vertrouwen gewekt, in de huurverhoging en het sociale plan had Mitros goed rekening gehouden met de bewoners. Een goede opmaat voor het weer in oude luister herstellen van dit jaren-dertig-arbeidersbuurtje. 

rodedriehoek

 

Meer artikelen...

  1. Makelaars van de Tussentijd

baufix balk onder

Background Image

Header Color

:

Content Color

: