folder Woningcorporaties en zelfbouw

In deze folder geef ik samen met bureau Urbannerdam informatie over zelfbouwprojecten bij woningcorporaties: wat kan zelfbouw de corporaties bieden, welke ondersteuning kunnen wij daarbij leveren. Download door op de afbeelding of hier te klikken

Zelfbouw past bij nieuwe opgave voor corporaties 

Woningcorporaties staan voor een nieuwe opgave: met veel minder middelen blijven zorgen voor goede en betaalbare woningen. De verhuurdersheffing zorgt dat ze niet langer massief kunnen investeren in nieuwbouw en renovatie. Om financieel rond te komen moeten de huren worden verhoogd en de eigen organisatie ingekrompen. Op grote schaal blazen woningcorporaties hun plannen af voor wijkvernieuwing en energiebesparing. Er moeten nieuwe wegen gevonden worden om de woningen en de woonomgeving te vernieuwen. Kleinschaliger, met diverse partijen. Geen blauwdruk vooraf, maar inspelen op initiatieven en kansen. Van plannen maken naar plannen mogelijk maken.

In deze nieuwe realiteit past zelfbouw. Met beperkte risico’s en geringe investeringen worden aansprekende projecten gerealiseerd. De eigen kracht van burgers wordt aangeboord en gefaciliteerd. Zelfbouw is de status van experiment voorbij. Zo´n 40 woningcorporaties hebben de afgelopen jaren een rol gespeeld in ruim 80 zelfbouwprojecten. Bij de helft van deze projecten –vooral de grotere- was de corporatie de initiatiefnemer. Maar de woningcorporaties zouden nog veel beter gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die zelfbouw biedt.

liniekwartier-breda

Hoe werkt het?

Zelfbouw is geen wondermiddel, een trucje, om vastgelopen projecten opeens weer haalbaar te maken. Zelfbouw werkt niet op alle locaties en kent zijn eigen randvoorwaarden. Maar het kan een uitstekende oplossing zijn bij (delen van) de herstructureringsprojecten die vastlopen of vooruitgeschoven zijn. Op een verzorgde manier kan bezit worden afgestoten dat voor de reguliere markt te risicovol of te weinig gangbaar is. Ook maatschappelijk vastgoed dat niet goed meer functioneert kan met zelfbouw een nieuwe bestemming krijgen. Het proces kan goed beheerst worden met het een doordacht stappenplan. Intern en extern moet vooraf duidelijk zijn wat de randvoorwaarden zijn. Bij tegen- of meevallers moet snel geschakeld kunnen worden.

Het vergt bij de corporatie een wat andere manier van werken, maar dat is juist de omslag die nodig is: vernieuwing vanuit een directe relatie met de klant, toekomstige bewoners meer regie en ruimte geven, aannemers uitdagen om te reageren op deze nieuwe vraag. Zelfbouwprojecten geven de corporatie waardevolle nieuwe ervaringen en inzichten, die breed ingezet kunnen worden. 

Wat kan TIEHN Projecten hierbij bieden? Lees meer

 

Wat is zelfbouw?

Bij zelfbouw ontwikkelen bewoners zelf hun toekomstige woning: ze beslissen over het ontwerp en investeren in de bouw; al dan niet met andere bewoners of andere partijen. Soms zijn het letterlijk zelfbouwer en bouwen ze aan hun eigen huis. Maar ze kunnen ook alles uitbesteden. Zelfbouw bestaat in veel varianten: individueel of met een groep, van starters tot senioren, in nieuwbouw of in bestaande bouw, initiatieven van kopersgroepen of van verkopende partijen.

Naast zelfbouw geheel voor eigen rekening en risico van de kopers zijn er vele concepten waarin andere partijen deelnemen en de kopers ontzorgen. Door het beperkte risico voor de kopers kan dan een bredere doelgroep getrokken worden, maar zijn de vrijheid en zeggenschap van de koper beperkter.

klusfactor-arnhem

DeFlat Kleiburg

baufix balk onder

Background Image

Header Color

:

Content Color

: