TIEHN = 

logo tiehn huisje  Toekomst In
  Eigen 
Hand
  Nemen

Dat geldt voor mijzelf en velen met mij. Zelf je huis bouwen; voor je eigen energielevering zorgen; niet de bank laten bepalen wat wel en niet mogelijk is; geen baas hebben en geen baas zijn. Liever zelf je toekomst bepalen dan te wachten en hopen op betere tijden.

Overheden, woningcorporaties en andere non-profit instellingen zouden veel beter kunnen inspelen op deze kracht in de samenleving. Ik kan daar in begeleiden en ondersteunen, op de terreinen wonen, bouwen en gebiedsontwikkeling. Hierin lever ik met mijn ruime ervaring projectinzet, interim-werk en advies.

profielfoto

Achtergrond

Ik heb vele jaren bij woningcorporaties gewerkt in uiteenlopende functies. Binnen de corporatie Mitros was ik lange tijd trekker van de omvangrijke programma's voor herstructurering van de Utrechtse wijken Ondiep en Zuilen. Aanvankelijk als verantwoordelijke voor het gebiedsbeheer, van 2007 tot 2013 als ontwikkelmanager. In de projecten waar ik voor verantwoordelijk was zijn in die twee wijken 900 woningen gesloopt en ruim 1000 woningen nieuw gebouwd. Maar ook zijn 1100 woningen gerenoveerd en is 7500 m2 maatschappelijk vastgoed gerealiseerd.

Deze bouwprojecten betekenden een enorme investering van totaal € 250 miljoen. Een verantwoorde investering, waarbij de koopwoningen zorgden voor een positief saldo en de corporatie uit de verhuring een aanvaardbaar rendement haalt. Maar zeker ook een sociale investering: de wijken werden niet alleen aantrekkelijker voor nieuwe bewoners, er was ook veel aandacht en begeleiding voor de mensen die er al jaren woonden en voor wie de veranderingen moeilijk waren.

Het was bijzonder om vanuit een woningcorporatie zo'n grote en brede rol te kunnen vervullen. Maar het is wel verleden tijd. Woningcorporaties kunnen niet meer zo grootschalig in wijkvernieuwing investeren. Het is nu tijd voor meer bescheiden en kleinschaligere ingrepen, meer op basis van samenwerking en met andere verdienmodellen. Minder sloop, minder ingrijpende renovaties, beleggers vinden die geplande nieuwbouw willen kopen en ontwikkelaars die hele projecten willen overnemen.

Naast al deze stappen terug was ik ook bezig met een stap vooruit: kunnen we voor de geplande projecten ook mensen vinden die hier hun eigen woning wil bouwen? Zo heb ik bij Mitros de eerste zelfbouwprojecten in gang gezet. Ik zie dit als een moderne invulling van het begrip volkshuisvesting. Net als bij de oprichting van de eerste woningcorporaties is het motto: op eigen kracht zorgen voor goede woningen, omdat de vrije markt die onvoldoende biedt.

op zoek naarOp zoek
naar ...?

  • Een vastgoedprofessional in (gebieds)ontwikkeling en beheer

  • Bruikbaar advies, of nog beter: een adviseur die de handen uit de mouwen steekt

  • Een ervaren kracht die projecten vlot en voortvarend oppakt

  • Een verfrissende blik op het gebied van wonen en bouwen

  • Bevlogenheid en enthousiasme om nieuwe uitdagingen aan te gaan

  • Iemand die de organisatie aanvult en op weg helpt

Gevonden!

Laten we nader kennis maken en
bespreken wat we voor elkaar
kunnen betekenen: CONTACT

 


baufix balk onder

Background Image

Header Color

:

Content Color

: