Project: Nieuw Chartreuse - nieuwbouw 102 woningen en zorgvoorziening

Aan de Laan van Chartroise in de Utrechtse wijk Ondiep zijn twee woningblokken gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Het ontwerp van Roeleveld & Sikkes zorgt voor een fraai nieuw aangezicht van deze belangrijkste verkeersroute door de wijk. Ook het straatprofiel is aangepast door een groenstrook en bredere stoepen, waarmee het weer een echte laan wordt. Bijzonder is dat achter de kenmerkende gevels heel verschillende woontypes zijn gemaakt: sociale huurwoningen, appartementen en stadswoningen in de koop, een woonzorgvoorziening voor 18 dementerende ouderen, vrije sector huurappartementen. Ten tijde van de sloop in 2009 was ik bij woningcorporatie Mitros betrokken bij het sociaal plan en overleg met bewoners. In de volgende fases was ik als ontwikkelmanager eindverantwoordelijk, tot en met de realisatie van de laatste fase nieuwbouw in 2012. Daarbij heb ik gezorgd voor turn-key verkoop van het laatste blok van 49 appartementen aan een institutioneel belegger.

baufix balk onder

Background Image

Header Color

:

Content Color

: